В рамках юридичного супроводу злиття, поглинання, реорганізації та ліквідації малого бізнесу Юридичне бюро Писаренка:

• розробляє оптимальну модель придбання компанії, бізнесу або активів;
• проводить юридичний due diligence для рішення про придбання або поглинання;
• проводить структурування і готує проекти договорів при придбанні і поглинані;
• забезпечує юридичний супровід переговорів;
• розробляє механізми захисту прав компанії і власників та забезпечує їх реалізацію;
• реалізує юридичний захист від рейдерського захоплення підприємства;
• розробляє індивідуальні установчі документи;
• супроводжує створення та державну реєстрацію юридичних осіб, зміну власників часток;
• розробляє необхідні корпоративні документи та договори;

• надає юридичний супровід компанії та власникам при врегулюванні корпоративних конфліктів поза судом та в суді;
• представляє клієнтів у спорах з державним реєстратором та при скасуванні реєстраційних дій та записів;
• розробляє оптимальну модель реструктуризації або ліквідації підприємства для уникнення втрат та мінімізації ризиків;
• виконує юридичний супровід реорганізації чи ліквідації підприємств;
• захищає кредиторів при ліквідації підприємств чи підприємців-боржників;
• представляє і захищає кредиторів у судовій процедурі банкрутства;
• оскаржує дії арбітражного керуючого (ліквідатора) в процесі банкрутства;
• забезпечує погашення боргів у процедурі банкрутства підприємства;
• захищає клієнтів у “скорочених” процедурах банкрутства при “самоліквідації” підприємства;
• представляє клієнтів у взаємовідносинах з державними органами чи третіми особами з питань припинення підприємств і банкрутства;
• розробляє договори придбання активів і корпоративних прав;
• забезпечує юридичний супровід укладення, виконання, розірвання договорів.

Поставте запитання і отримайте юридичну точку зору на нашому “ЮРИДИЧНОМУ ФОРУМІ” з ведення справ у суді, цивільних, господарських та податкових спорів.

Teл: +38 (044) 270 60 46
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua